Lyngby Taarbæk Kommune

– design og udvikling af identitet for Sundhedscenteret.

Logotype og visuel identitet til Lyngby Taarbæk Kommunes sundhedscenter. Identiteten er implementeret på både plakater, annoncer, pjecer, kort, beklædning og designguide. Sundhedscenterets arbejde omhandler blandt andet at fremme borgernes sunde hverdagsliv, at understøtte borgernes mestring af eget liv og at styrke og udvikle det borgernære sundhedsvæsen.

Postkort. Design af 19 farverige og informative kort om Sundhedscenterets rådgivning og tilbud til borgere med blandt andet fysiske eller psykiske udfordringer – ønsket om rygestop, at komme ud i naturen eller andre forbedringer i livet.

Sundhedsstrategi for Lyngby Taarbæk Kommune. Design, udvikling og produktion. Sundhedsstrategien skal bidrage til at sikre effektive, kvalificerede og sammenhængende indsatser på tværs af kommunens fagområder. Strategiens tre fokusområder; borgernes sunde hverdagsliv skal fremmes, borgernes mestring af eget liv skal understøttes og det borgernære sundhedsvæsen skal styrkes og udvikles.